skip to Main Content

Jak se slunéčku východnímu daří mezi domácími příbuznými?

Slunéčko východní (Harmonia axyridis) pochází z východní Asie. Je to dravý brouk, který spořádá množství menšího hmyzu, takže zaujal odborníky na biologický boj. V nedávné době ho záměrně rozšířili v severní a jižní Americe, Africe a také v Evropě, jako součást programů biologické kontroly nežádoucích druhů hmyzu. Slunéčka ale byla až příliš úspěšná a v posledních letech se lavinovitě šíří na další a další území. Často se to děje na úkor domácích druhů slunéček, kterým slunéčko východní konkuruje a často je i požírá.

Jaký má ale vlastně nově příchozí slunéčko vliv na domácí příbuzné? Ve snaze zjistit, jak slunéčko východní ovlivňuje společenstva místních slunéček, se Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR s mezinárodním týmem odborníků rozhodl prozkoumat slunéčka ve dvojicích vybraných měst ze tří evropských zemí. Výzkum probíhal v britských městech Wallingfordu a Oxfordu, ve slovenském Zvolenu a Levici, a rovněž v Praze a Českých Budějovicích v České republice. Badatelé se zaměřili na prostředí parků, okrajů hřišť a cest, kde sbírali slunéčka všech druhů na lípách, javorech a kopřivách.

Na zkoumaných místech objevili celkem 6056 slunéček, která náležela do 28 různých druhů. S přehledem nejčastějším sbíraným druhem bylo právě nepůvodní slunéčko východní. Nalezli jich 4 863, což představuje více než 80 procent všech zkoumaných slunéček. Výsledky studie potvrdily, že slunéčko východní dominuje nad původními druhy slunéček. Některá z původních slunéček, která jsou považovány za běžné druhy měst, byla objevena v nezvykle malých počtech – jako například slunéčko dvojtečné (Adalia bipunctata). Badatelé sledovali i vztah mezi množstvím mšic a výskytem slunéček. Ukázalo se, že nejvíce slunéček se nachází v místech se střední hustotou mšic. Slunéčka se vyhýbají místům, kde je mšic málo, a zároveň i těm, kde se mšice přemnožily, protože příliš početné populace mšic se mohou náhle zhroutit a slunéčka by byla bez potravy.

Viglášová, S., Nedvěd, O., Zach, P., Kulfan, J., Parák, M., Honěk, A., … & Roy, H. E. (2017). Species assemblages of ladybirds including the harlequin ladybird Harmonia axyridis: a comparison at large spatial scale in urban habitats. BioControl, 1-13. https://link.springer.com/article/10.1007/s10526-017-9793-0

Back To Top