skip to Main Content

Dramatický pokles genetické diverzity nosorožců dvourohých

Scientific Reports, DOI:10.1038/srep41417

Nosorožci dvourozí (Diceros bicornis) jsou opět pokraji vymření. Během 20. století se stavy tohoto nosorožce, který dříve žil v téměř celé subsaharské Africe, snížily více než dvacetkrát. Od poloviny devadesátých let 20. století se díky intenzivní ochraně počet nosorožců dvourohých o něco zvýšil – na více než 5 tisíc jedinců v roce 2014. V posledních letech ale nosorožce dramaticky ohrožuje nárůst ceny rohoviny, která na černém trhu činí více než 65 tisíc dolarů (více než 1,6 milionu Kč) za kilogram. Pytláci jsou proto nesmírně aktivní a ročně zabijí přes tisíc nosorožců. Populace nosorožců se hroutí, a jestli tento trend bude pokračovat dál, tak do dvaceti let nosorožci dvourozí kompletně zmizí.

Navzdory popularitě nosorožců dvourohých toho víme jen velmi málo o jejich evoluční historii a genetické diverzitě jejich populace. Přitom jsou tyto znalosti klíčové pro snahy o záchranu těchto zvířat. Jan Robovský z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stal členem početného mezinárodního týmu, který prostudoval genetiku historických i moderních populací nosorožce dvourohého – na zatím největším a nejvíce reprezentativním vzorku těchto nosorožců, s jakým odborníci kdy pracovali.

Vědci zpracovali data o mitochondriální i jaderné DNA, a dospěli k názoru, že nosorožci dvourozí přišli o celých 69 procent genetické diverzity mitochondriální DNA, včetně evolučně nejstarších linií tohoto druhu. Dnes už neexistuje celá řada geneticky unikátních populací nosorožců, které žily na území Nigérie, Kamerunu, Čadu, Eritrei, Etiopie, Somálska, Mosambiku, Malawi nebo Angoly. Na základě svých výsledků vědci vytipovali klíčové populace a skupiny nosorožců, na které je nutné zaměřit ochranářské úsilí. Zároveň navrhují kompletně přehodnotit současné postupy a priority ochrany tohoto výjimečného živočicha.

Moodley, Y., Russo, I. R. M., Dalton, D. L., Kotzé, A., Muya, S., Haubensak, P., Bálint, B., Munimanda, G. K., Deimel, C., Setzer, A., Dicks, K., Herzig-Straschil, B., Kalthoff, D. C., Siegismund, H. R., Robovský, J., O’Donoghue, P., & Dicks, K. (2017). Extinctions, genetic erosion and conservation options for the black rhinoceros (Diceros bicornis). Scientific Reports7, 41417. https://www.nature.com/articles/srep41417?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+srep%2Frss%2Fcurrent+(Scientific+Reports)

Back To Top