skip to Main Content

Jsou sociální rypoši upovídanější než solitérní?

Zkoumali jsme vokální repertoár sociálního rypoše Darlingova (Fukomys darlingi) a porovnávali ho s vokálními repertoáry ostatních solitérních i sociální rypošů. Rypoš Darlingův má relativně málo vokálních signálů, což souhlasí s malou velikostí a komplexností jeho rodin. Zajímavé je, že má jen velmi málo agresivních hlasů, zato mnoho kontaktních signálů.

Dvořáková, V., Hrouzková, E., & Šumbera, R. (2016). Vocal repertoire of the social Mashona mole-rat (Fukomys darlingi) and how it compares with other mole-rats. Bioacoustics, 25(3), 253-266. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09524622.2016.1141117

Back To Top