skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 20. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Hernani Oliveira (Katedra ekologie PřF UK):

„The use of bats as a model system for diet studies “

Back To Top