skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 27. 3. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Joel James Brown (Katedra zoologie PřF JU):

„Practise before conference talk“

Back To Top