skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 17. 4. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Vladimír Košťál (ENTÚ AVČR):

„On the association between physiological thermal limits and geographic limits of insect distribution“

Back To Top