skip to Main Content

Kokomo seminář

Středa 4. 9. 2019, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna)

Dan Leština (Katedra zoologie PřF JU):

„Adverse effects of dispersal limits of mutualist ants and plants on fragmented population persistance and whole ecosystem regeneration“

Back To Top