skip to Main Content

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 3. 2021, 11:30, online

Zbyszek Boratynski, University of Porto

„Camouflage adaptations in Sahara-Sahel rodents“

(Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Back To Top