skip to Main Content

Kurz Evoluční analýza běží v zimním semestru

V zimním semestru 2021/22 běží na Katedře zoologie kurz Evoluční analýza (KZO/269), který je možné si zapisovat od 6. do 17.9.2021.

Cílem kurzu je rozvíjet evoluční uvažování, prostřednictvím řešení koncepčních problémů s využitím konkrétních metod a příkladů. Příklady a metodika se opírají o statistické přístupy (fylogenetické komparativní metody, diverzifikační analýzy, ancestrální rekonstrukce, GIS) široce používané ke studiu klíčových otázek evoluční biologie a ekologie (ekologie společenstev, evoluce životních strategií biogeografie, makroevoluce). Kurz sestává z pěti tematických celků, které se vzájemně doplňují: (1) Úvod do práce s evolučními daty, (2) Evoluce životní historie, (3) Evoluce společenstev, (4) Evoluce v geografickém kontextu (5) Evoluce druhů a vyšších taxonů. Kurz je zaměřený tak, aby poskytl co nejužitečnější praktické základy k řešení konkrétních evolučních problémů, objevujících se v rámci diplomových a dizertačních prací.

Kurz poběží blokově po dobu 5-ti dní v českém nebo anglickém jazyce, podle dohody se studenty. Kurz se pravděpodobně bude konat v lednu, v průběhu zkouškového období; nejvhodnější blokový termín bude nicméně stanoven na základě dohody se studenty a rozvrhářem.

Leták ke stažení

Back To Top