skip to Main Content

Nové číslo časopisu Lynx u příležitosti 70. narozenin prof. Hynka Burdy

U příležitosti 70. narozenin prof. Hynka Burdy vyšlo nové číslo časopisu Lynx. Tento „festschrift“ obsahuje odborné příspěvky vědců z nejrůznějších oborů (často jeho bývalých studentů a blízkých spolupracovníků), které ilustrují celou profesní dráhu Hynka Burdy a výzkum, který často inicioval. Spektrum příspěvků je velmi pestré; od anatomie, smyslové biologie s magnetickým výzkumem velkých obratlovců, biologie podzemních a afrických savců (zejména rypošů), až po stárnutí či paleontologii a další témata. Za zmínku stojí, že na tomto díle se významně podíleli i zaměstnanci Katedry zoologie PřF JU společně s jejich studenty.

Všechny příspěvky jsou volně ke stažení zde.

Back To Top