skip to Main Content

Nabídka Ph.D. pozice: Biodiverzita evropských lesů v době změn

Laboratoř ekologie lesa na Entomologickém ústavu BC AVČR hledá doktorského studenta, který se stane součástí mezinárodního výzkumného týmu a bude se podílet na výzkumu vlivu disturbancí spojených se změnou klimatu (požáry, sucha, tornáda), globalizací (invazivní organismy) a změnami hospodaření na biotu evropských lesů.

Tento výzkum ekologických společenstev (se zaměřením na hmyz) má za cíl zodpovězení specifických otázek na různých trofických a funkčních úrovních: (1) Jaký je dopad sucha a úbytku dominantních dřevin na biodiverzitu v nížinných lesích? (2) Co má za následek experimentální odstranění dominantního invazivního druhu stromu? (3) Jaká je reakce obcí na lesní požár v chráněné oblasti?

Výzkum je úzce propojen s plánováním ochrany přírody a lesním hospodářstvím s cílem zvýšit biologickou rozmanitost v chráněných oblastech i mimo ně. Student se zapojí do práce v terénu, statistických analýz a psaní vědeckých prací. Získá znalosti ekologie lesa a ochrany přírody, rozmanitých metod studia hmyzích společenstev (včetně metabarcodingu) a také pokročilého statistického modelování.

Více informací zde

Back To Top