skip to Main Content

Nabídka témat diplomových prací

Biologie hraboše polního

Bakalářské, Magisterské

Nabízím účast na základním výzkumu populací hraboše polního k získání podkladů pro omezení rychlého nárůstu populační…

Více informací...

Antipredační chování ptáků

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce zaměřené na výzkum antipredačního chování ptáků. Kontakt: Ondřej Fišer:…

Více informací...

Etologie rypošů

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací zaměřených na výzkum chování rypošů. Kontakt: Martina Konečná, konecnam@prf.jcu.cz

Více informací...

Ekologie a biogeografie motýlů

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

  Nabídka témat diplomových a dizertačních prací zaměřených na výzkum ekologie a biogeografie hmyzu  …

Více informací...

Kvalita kopyt polodivokých koní

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské a navazující diplomové práce zaměřené na studium polodivokých koní. Kontakt: Kateřina Šandlová, sandlova.katka@gmail.com

Více informací...

Biogeografie tropických mravenců – nabídka diplomové práce

Magisterské

Nabídka diplomové práce zaměřené na biogeografii tropických mravenců. Kontakt: RNDr. Pavel Fortunato Matos Maravi, Ph.D.,…

Více informací...

Bioakustika – nabídka bakalářské/diplomové práce

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na akustický monitoring ptáků. Kontakt: RNDr. Petr Veselý Ph.D.,…

Více informací...

Fyziologie a ekologie podkorního hmyzu

Bakalářské, Magisterské

Laboratoř aplikované entomologie nabízí bakalářské a magisterské práce zaměřené na široké spektrum témat spojených s ekonomicky…

Více informací...

Interakce mezi hmyzem a rostlinami – nabídka Ph.D. pozice

Doktorské

Why is there such high diversity of chemical defences? The role of insect herbivory in…

Více informací...

Interakce mezi hmyzem a rostlinami

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce zaměřené na terénní experimenty s vrbami v ČR a v…

Více informací...

Interakce mezi ptáky a motýly: Mohou se sýkory koňadry naučit poznávat barvy motýlů?

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce na experimentech zaměřených na interakce mezi ptáky a motýly Pilotní…

Více informací...

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem…

Více informací...

Evoluce a diverzita jihoamerických cichlid

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Adaptivní radiace u říčních cichlid rodu Crenicichla Nabídka bakalářských, magisterských i doktorských prací s tématy…

Více informací...

Vliv zemědělského hospodaření na ptačí populace

Doktorské, Magisterské

Nabídka magisterské diplomové nebo doktorské práce na téma vlivu zemědělského hospodaření a zemědělské politiky EU…

Více informací...

Interakce mezi hmyzími predátory, hmyzem a rostlinami

Bakalářské, Magisterské

Nabídka tématu bakalářské nebo magisterské diplomové práce vztahujícího se k interakcím mezi hmyzími predátory, hmyzem a…

Více informací...

Hálkotvorný hmyz a jeho parazitoidi

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce na téma hálkotvorného hmyzu a jeho parazitoidů.

Více informací...

Původ křečíků z centrální Asie

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce na téma fylogeografie asijských savců.  

Více informací...

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická…

Více informací...

Vokalizace a seismická komunikace slepců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Seismická komunikace slepců Seismická komunikace (na rozdíl od zvukové je vlnění přenášeno  pevným  substrátem) je…

Více informací...

Smyslová ekologie slepců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Smyslová ekologie slepců I – bakalářská práce Podzemní savci jsou na rozdíl od svých nadzemních…

Více informací...
Back To Top