skip to Main Content

Nabídka témat diplomových prací

Ekologie krkavce velkého na skládkách odpadu

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na výzkum ekologie krkavce velkého. Kontakt: RNDr. Petr Veselý Ph.D., petr-vesely@seznam.cz

Více informací...

Prostorová ekologie havrana polního

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na výzkum ekologie havrana polního. Kontakt: RNDr. Petr Veselý Ph.D., petr-vesely@seznam.cz

Více informací...

Biologie hraboše polního

Bakalářské, Magisterské

Nabízím účast na základním výzkumu populací hraboše polního k získání podkladů pro omezení rychlého nárůstu populační…

Více informací...

Antipredační chování ptáků

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce zaměřené na výzkum antipredačního chování ptáků. Kontakt: Ondřej Fišer:…

Více informací...

Etologie rypošů

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací zaměřených na výzkum chování rypošů. Kontakt: Martina Konečná, konecnam@prf.jcu.cz

Více informací...

Ekologie a biogeografie motýlů

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

  Nabídka témat diplomových a dizertačních prací zaměřených na výzkum ekologie a biogeografie hmyzu  …

Více informací...

Kvalita kopyt polodivokých koní

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské a navazující diplomové práce zaměřené na studium polodivokých koní. Kontakt: Kateřina Šandlová, sandlova.katka@gmail.com

Více informací...

Biogeografie tropických mravenců – nabídka diplomové práce

Magisterské

Nabídka diplomové práce zaměřené na biogeografii tropických mravenců. Kontakt: RNDr. Pavel Fortunato Matos Maravi, Ph.D.,…

Více informací...

Bioakustika – nabídka bakalářské/diplomové práce

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo diplomové práce zaměřené na akustický monitoring ptáků. Kontakt: RNDr. Petr Veselý Ph.D.,…

Více informací...

Fyziologie a ekologie podkorního hmyzu

Bakalářské, Magisterské

Laboratoř aplikované entomologie nabízí bakalářské a magisterské práce zaměřené na široké spektrum témat spojených s ekonomicky…

Více informací...

Interakce mezi hmyzem a rostlinami – nabídka Ph.D. pozice

Doktorské

Why is there such high diversity of chemical defences? The role of insect herbivory in…

Více informací...

Interakce mezi hmyzem a rostlinami

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce zaměřené na terénní experimenty s vrbami v ČR a v…

Více informací...

Interakce mezi ptáky a motýly: Mohou se sýkory koňadry naučit poznávat barvy motýlů?

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce na experimentech zaměřených na interakce mezi ptáky a motýly Pilotní…

Více informací...

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem…

Více informací...

Evoluce a diverzita jihoamerických cichlid

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Adaptivní radiace u říčních cichlid rodu Crenicichla Nabídka bakalářských, magisterských i doktorských prací s tématy…

Více informací...

Vliv zemědělského hospodaření na ptačí populace

Doktorské, Magisterské

Nabídka magisterské diplomové nebo doktorské práce na téma vlivu zemědělského hospodaření a zemědělské politiky EU…

Více informací...

Interakce mezi hmyzími predátory, hmyzem a rostlinami

Bakalářské, Magisterské

Nabídka tématu bakalářské nebo magisterské diplomové práce vztahujícího se k interakcím mezi hmyzími predátory, hmyzem a…

Více informací...

Hálkotvorný hmyz a jeho parazitoidi

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce na téma hálkotvorného hmyzu a jeho parazitoidů.

Více informací...

Původ křečíků z centrální Asie

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce na téma fylogeografie asijských savců.  

Více informací...

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická…

Více informací...
Back To Top