skip to Main Content

Nabídka témat diplomových prací

Interakce mezi hmyzem a rostlinami

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce zaměřené na terénní experimenty s vrbami v ČR a v…

Více informací...

Interakce mezi ptáky a motýly: Mohou se sýkory koňadry naučit poznávat barvy motýlů?

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské práce na experimentech zaměřených na interakce mezi ptáky a motýly Pilotní…

Více informací...

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu na Entomologickém ústavu hledá motivované studenty, kteří mají zájem…

Více informací...

Evoluce a diverzita jihoamerických cichlid

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Adaptivní radiace u říčních cichlid rodu Crenicichla Nabídka bakalářských, magisterských i doktorských prací s tématy…

Více informací...

Vliv zemědělského hospodaření na ptačí populace

Doktorské, Magisterské

Nabídka magisterské diplomové nebo doktorské práce na téma vlivu zemědělského hospodaření a zemědělské politiky EU…

Více informací...

Interakce mezi hmyzími predátory, hmyzem a rostlinami

Bakalářské, Magisterské

Nabídka tématu bakalářské nebo magisterské diplomové práce vztahujícího se k interakcím mezi hmyzími predátory, hmyzem a…

Více informací...

Hálkotvorný hmyz a jeho parazitoidi

Bakalářské, Magisterské

Nabídka bakalářské nebo magisterské diplomové práce na téma hálkotvorného hmyzu a jeho parazitoidů.

Více informací...

Etologie primátů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Nabídka témat bakalářských a magisterských diplomových prací vztahujících se k etologii primátů a člověka.

Více informací...

Evoluce a fylogeneze lidoopů a člověka

Bakalářské, Magisterské

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická…

Více informací...

Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

1) Podzemní chodby mají specifické akustické podmínky, kterým musí tamní obyvatelé přizpůsobit své sluchové schopnosti,…

Více informací...

Vokalizace a seismická komunikace slepců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Seismická komunikace slepců Seismická komunikace (na rozdíl od zvukové je vlnění přenášeno  pevným  substrátem) je…

Více informací...

Smyslová ekologie slepců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Smyslová ekologie slepců I – bakalářská práce Podzemní savci jsou na rozdíl od svých nadzemních…

Více informací...

Termální biologie fosoriálních hlodavců

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Analýza charakteristik srsti rypoše napříč výškovým gradientem Rypoš stříbřitý je podzemní hlodavec obývající východní tropickou…

Více informací...

Prostorová dynamika krtka obecného

Bakalářské, Magisterské

Přestože krtek obecný patří mezi naše nejběžnější hmyzožravce, jedná se o překvapivě málo studovaného podzemního…

Více informací...

Hmyzí stresové hormony

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř Fyziologie hmyzu Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR hledá studenty PřF JU. Zabýváme se…

Více informací...

Ekofyziologie zimního spánku hmyzu

Bakalářské, Doktorské, Magisterské

Laboratoř diapauzy hmyzu na Entomologickém ústavu Biologického centra AVČR přijímá motivované studenty Přírodovědecké fakulty JU.…

Více informací...
Back To Top