skip to Main Content

Nečekaný objev pražských vakovlků

Dermoplastický preparát vakovlka © Jan Robovský

„Vymření každého druhu vnímáme jako ztrátu, kterou zvláště u charismatičtějších druhů nějakým způsobem prožíváme a jejíž míra je nebo by měla být úměrná i jeho evoluční unikátnosti. U vakovlka to mrzí o to více, že jeho evoluční unikátnost korespondovala s jeho morfologickou osobitostí, protože se nepodobal žádnému jinému žijícímu savci.“ píší Jan Robovský a Vladimír Vohralík v úvodu článku o nečekaném objevu pěti jedinců vakovlků ve sbírkách Národního muzea v Praze.

Celý článek si můžete přečíst v novém čísle časopisu Vesmír.

Robovský, J., Vohralík, V. (2017). Nečekaný objev pražských vakovlků. Vesmír 96, 512-514.

Back To Top