skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové

Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Mrázové

„Interactions between plants, herbivorous insects and predators: mechanisms and ecological importance“

se koná dne 16. srpna 2022 od 13.00 hodin v posluchárně C1 Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice (přesunuto do zasedací místnosti PARÚ BC AV ČR!!!)

Školitelka doktorandky:

Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

prof. Pavel Drozd, Ph.D.
Dr. Marco Ferrante

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top