skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Jana Havlíčka

Obhajoba disertační práce Mgr. Jana Havlíčka

„The breeding and foraging ecology of the House Sparrow in rural and urban environments“

se koná dne 29. listopadu 2021 od 13.00 hodin v zasedací místnosti budovy C PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice

Školitelé doktoranda:

doc. Roman Fuchs, CSc.

Oponenti disertační práce:

Dr. Ondřej Sedláček
prof. Jiří Reif

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top