skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Jarmily Krásové

Obhajoba disertační práce Mgr. Jarmily Krásové

„Diversity and phylogeny of East African montane rodents“

se koná dne 27. února 2023 od 13:00 hodin v posluchárně B3 (Budova B) Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1616, 370 05 České Budějovice

Školitel doktorandky:

prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Mgr. Pavel Muclinger, Ph.D.
RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top