skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Kláry Šíchové

Obhajoba disertační práce Mgr. Kláry Šíchové

„Underlying causes and stability of intraspecific variation in behavior of microtine rodents“

se koná dne 13. září 2017 od 15:00 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna), Branišovská 1760, České Budějovice.

Školitel doktorandky:

doc. RNDr. František Sedláček, CSc.

Oponenti disertační práce:

doc. RNDr. Daniel Frynta, CSc.
Mgr. Zuzana Landová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Back To Top