skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Markéty Hejníkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Markéty Hejníkové

„Reproductive diapause in males of the linden bug, Pyrrhocoris apterus

se koná dne 26. září 2022 od 9:45 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitelka doktorandky:

Mgr. David Doležel, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Mgr. Robert Hanus, Ph.D.
prof. Shinsuke Goto, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top