skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Matthiase Weisse

Obhajoba disertační práce MSc. Matthiase Weisse

„Key factors affecting composition and diversity of saproxylic beetle assemblages“

se koná dne 28. září 2017 od 09:30 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna), Branišovská 1760, České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Martin Gossner
Ing. Jiří Fojt, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby.

Back To Top