skip to Main Content

Obhajoba disertační práce RNDr. Františka Sládečka

Obhajoba disertační práce RNDr. Františka Sládečka

„Community ecology of insects inhabiting ephemeral habitats“

se koná dne 21. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice.

Školitel doktoranda:

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
Dr. Jean-Pierre Lumaret

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top