skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Gabriela Šaffy

Obhajoba disertační práce Mgr. Gabriela Šaffy

„Cultural adaptations to sexual conflict in humans: A phylogenetic cross-cultural approach“

se koná dne 8. ledna 2024 od 11:30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Pavel Duda, PhD.

Oponenti disertační práce:

Prof. Fiona Jordan, PhD
Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top