skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Mélanie Thierry

Obhajoba disertační práce MSc. Mélanie Thierry

„Mechanisms structuring host-parasitoid communities in a global warming perspective“

se koná dne 16. září 2021 od 14.00 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice; Zároveň online prostřednictvím Zoom.

Školitel doktorandky:

Mgr. Jan Hrček, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Rebecca J. Morris
Dr. George Heimpel

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top