skip to Main Content

Ohlédnutí za Čtvrtou Evropskou studentskou konferencí o chování a kognici

7. a 8. září se na Katedře zoologie PřF JU konala mezinárodní studentská konference s názvem 4th European Student Conference on Behaviour & Cognition. Předchozí ročníky této konference se konaly v Göttingenu, Zürichu a St. Andrews a letošní 4. ročník hostily právě České Budějovice. Pozvání přijali dva zahraniční hosté, Dr. Kate Arnold z University of St. Andrews s plenární přednáškou „The search for language in wild West African primates: going against the grain“ a prof. Thomas Bugnyar z University of Vienna s přednáškou „Raven Politics – Understanding and Use of Social Relations“.

Cílem konference bylo umožnit studentům z celé Evropy diskutovat výsledky jejich vědecké práce v oborech chování a kognice zvířat i lidí v přátelské a uvolněné atmosféře. Konference měla bohatý doprovodný program, od neoficiálního icebreakru ve studentském klubu Kampa, přes prohlídku chovu podzemních hlodavců katedry zoologie po prohlídku pivovaru Budvar a komentovanou prohlídku zoologické zahrady Ohrada. Konference byla bez registračního poplatku a nemohla by se uskutečnit bez podpory Přírodovědecké fakulty, The Royal Society Publishing, Jihočeské univerzity a firmy Recall. Všem zmíněným sponzorům patří náš dík.

Konference se účastnilo celkem 45 magisterských a Ph.D. studentů z 11 zemí Evropy a 25 různých institucí. Cenu za nejlepší přednášku získal Bawan Amin z Leiden University a cenu za nejlepší poster obdržela Christin Osadnik z University of Duisburg-Essen. Jihočeskou univerzitu reprezentovaly s postery Ph.D. studentky katedry zoologie Pavla Dudová, Tereza Drábková a Martina Karásková.

Konferenci organizovaly studenty Katedry zoologie PřF JU Michaela Másílková, Markéta Hejníková, Monika Nováková, Michaela Syrová a Jana Nácarová. Příští rok se konference bude konat na Vídeňské univerzitě.

Webové stránky konference: https://escbc2017.wordpress.com/

Back To Top