skip to Main Content

Bc. students

Karolina Bodláková
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Bachelor’s thesis topic: Úloha adipokinetického hormonu v kontrole trávících procesů u hmyzu

Anežka Boříková
Supervisor:
doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Vývoj motorických schopností hraboše polního

Martin Borovička
Supervisor:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

Jana Hodanová
Supervisor:
RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)

Son Chung
Supervisor:
Mgr. Lukáš Vejřík

Bachelor’s thesis topic: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami.

Zdeněk Kofránek
Supervisor:
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Bachelor’s thesis topic: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Kryštof Korejs
Supervisor: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Habitatové preference ptáků severočeských výsypek v různém stádiu sukcese

Jan Lenc
Školitel:
 Mgr. Markéta Tahadlová (Garant: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.)

Téma bakalářské práce: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích

Šárka Panáčková
Supervisor: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu

Magdalena Pilařová
Supervisor: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě

Veronika Řehová
Školitel: Mgr. Anna Mrázová (Garant: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.)
Téma magisterské práce: Atraktivita dubu letního (Quercus robur) manipulovaného metyl jasmonátem pro predátory býložravého hmyzu

Kristýna Švehlová
Supervisor: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.
Bachelor’s thesis topic: Porod a s ním spojené praktiky v mezikulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu

Andrea Tomešová
Supervisor:  Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci

Alžběta Truhlářová
Supervisor:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Jan Špička
Supervisor:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Antipredační chování krkavcovitých – vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání

Rafael Zeljkovic
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Bachelor’s thesis topic: Role of adipokinetic hormones in modulation of digestive enzyme activity under stress elicited by entomopathogenic organisms

Back To Top