skip to Main Content

MSc. students

Bc. Dana Hanzalová
Supervisor: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.
Master’s thesis topic: Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu

Bc. Veronika Kyselová
Supervisor: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
Master’s thesis topic: Vliv složení krmných směsí na kvalitu masa chovaných ryb.

Bc. Tomáš Mejda
Supervisor:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Reakce ptáků na invazní blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae)

Bc. Michaela Mochanová
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Master’s thesis topic: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné Drosphila melanogaster

Bc. Kateřina Pužejová
Supervisor: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
Master’s thesis topic: Vliv prostředí na potravní preference tropických ptáků a vliv složení potravy na jejich střevní mikroflóru

Bc. Jana Řihánková
Supervisor: Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.
Master’s thesis topic: Přehodnocení vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber)

Bc. Jan Šural
Supervisor: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Master’s thesis topic: Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu

Bc. Zuzana Vavrušková
Supervisor:  doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D.
Master’s thesis topic: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Back To Top