skip to Main Content

Ph.D. studenti

Mgr. Lucie Ambrožová

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Téma disertační práce: Importance of large herbivore grazing for beetle communities in temperate steppes

Mgr. Miroslav Bažant

Školitel: RNDr. Radka Piálková, Ph.D. Téma dizertační práce: Hnízdní ekologie a reprodukční chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)  

MSc. Dragomir Damnjanovic

Školitel: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Téma dizertační práce: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions?

Mgr. Lenka Dovičicová

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma dizertační práce: Populačno-genetické analýzy vybraných druhov afrických hlodavcov

Mgr. Klára Dragová

Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D. Téma dizertační práce: Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

Mgr. Pavla Dudová

Školitel: RNDr. Jan Klečka, Ph.D. Téma dizertační práce: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků Výzkumné zaměření: Klecka lab

MSc. Robert Grgac

Školitel: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Téma disertační práce: Functional analysis of cryoprotectant system in C. costata

Mgr. Magdaléna Hadová

Školitel: Mgr. Martina Konečná, Ph.D. Téma dizertační práce: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

Mgr. Markéta Hejníková

Školitel: Mgr. David Doležel, Ph.D. Téma dizertační práce: Charakterizace neurohormonů a jejich genů retrocerebrálního komplexu ploštice Pyrrhocoris apterus

Mgr. Tereza Holicová

Výzkumné zaměření: - systematika hlodavců - fylogeografie savců Kontakt: tel.: +420 387 772 254 místnost: B 254     CV Vzdělání: – od…

Mgr. Sylvie Horáková

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Téma dizertační práce: Peniální a bakulární morfologie savců  

Mgr. Tereza Hromádková

Školitel: RNDr. Václav Pavel, Ph.D. Téma disertační práce: Životní strategie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradidaea)

Mgr. Karolína Hrubá

Výzkumné zaměření: - Polinační sítě - Altitudinální a latitudinální polinační vztahy v tropické Africe a mírném pásu - Herbivorie v lučních společenstvech…

Mgr. Dagmar Hucková

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Téma dizertační práce: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací

Mgr. Petr Hůla

Školitel: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Téma dizertační práce: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám

MSc. Sentiko Ibalim

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma disertační práce: Phylogeny and phylogenetic determinants of macro-lepidoptera assemblages on Elevational gradients in tropical  settings

Ing. Emad Ahmed Sayed Ibrahim

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Téma dizertační práce: Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic fungi and/or nematodes

MSc. Jatishwor Singh Irungbam

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Lepidoptera of Bhutan, its formation and determinants

MSc. Meenakshi Irungbam

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Study of Phylogeographic patterns of Afro-oriental species of butterflies

Mgr. Martina Karásková

Školitel: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Téma dizertační práce: Ekologie a etologie sasankových krevet

MSc. Alfred Kik

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Téma dizertační práce: Language diversity and language skills in contemporary populations of Papua New Guinea

MSc. Fran Kostanjšek

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Téma disertační práce: Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic

Mgr. Petr Kozel

Školitel: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Téma dizertační práce: Multitrophic interactions in dead wood

Mgr. Jarmila Krásová

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma dizertační práce: Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky

MSc. Andrea Kraus

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma disertační práce: Comparative study of the masticatory apparatus and bite force in mammals with extremely…

Mgr. Dan Leština

Školitel: Tom Maurice Fayle, Dr. Téma dizertační práce: Adverse effects of dispersal limits of mutualist ants and plants on fragmented population persistance…

Mgr. Václav Luka

Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D. Téma dizertační práce: Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Mgr. Jana Marešová

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

Mgr. Klára Mičulková

Školitel: prof. RNDr. Magdaléna Hodková, CSc. Téma dizertační práce: Hormonální řízení stárnutí hmyzu

Mgr. Tomáš Minařík

Školitel: RNDr. Petr Veselý Ph.D. Téma dizertační práce: Treecreeper (Certhia: Certhidae: Passerformes) inter-specific interactions

Mgr. Anna Mrázová

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma disertační práce: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

Mgr. Monika Nováková

Školitel: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D. Téma dizertační práce: Orientace a navigace u norníka rudého založená na magnetorecepci

Mgr. Nela Nováková

Výzkumné zaměření: - chování - evoluce chování Kontakt: e-mail: nelak.gero@seznam.cz místnost: B 254     CV Vzdělání: - od r. 2017: doktorské studium, Zoologie;…

Mgr. Lenka Perfollová

Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Téma dizertační práce: Ekofyziologie a biologie lýkohuba matného a dalších kůrovcovitých a jejich přirozených nepřátel na smrku

Mgr. Michal Perlík

Školitel: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Téma dizertační práce: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera

Mgr. Ludmila Pernerová

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Téma dizertační práce: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

Mgr. Martin Pivarči

Školitel: Mgr. David Doležel, Ph.D. Téma dizertační práce: Fylogeografie ruměnice pospolné

Ing. Ondřej Pivrnec

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma dizertační práce: Ecology and behavior of Russian desman

Mgr. Alexandra Průchová

Školitel: Prof. Gianni Pavan, Ph.D. Téma disertační práce: Acoustic analysis as non-invasive method for monitoring of bird population

Mgr. Gabriel Šaffa

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Téma dizertační práce: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva

Mgr. Kateřina Šandlová

Školitel: Mgr. Martina Komárková, Ph.D. Téma dizertační práce: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě.

Mgr. Ivana Schneedorferová

Školitel: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D. Téma dizertační práce: Mannitol accumulation as an osmoregulatory mechanism in Apicomplexan cousin Chromera velia

RNDr. Martina Slapničková

Školitel: doc. Marie Lipoldová, CSc. Téma dizertační práce: Gene specific sex effects on eosinophil infiltration in leishmaniasis

Mgr. Jana Smrčková

Školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Téma dizertační práce: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

MSc. Bartosz Sobociński

Školitel: RNDr. Ing. Lubomír Piálek, Ph.D. Téma disertační práce: Rapid diversification in Neotropical cichlids

Mgr. Tereza Stašková

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Téma dizertační práce: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

Pagi Toko

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma disertační práce: Response of moth community (Family: Geometridae) in a tropical rainforest to key ecological…

Mgr. František Vejmělka

Výzkumné zaměření: – diverzita a ekologie australských a oceánských savců – savčí společenstva podél výškových gradientů tropických hor – ekofyziologie podzemních hlodavců –…

Mgr. Jakub Vlček

Školitel: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Téma dizertační práce: Evolution of functionaly important genes in populations of Galapagos mockingbirds ( Mimus spp.) with…

Mgr. Tomáš Zítek

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Téma disertační práce: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Back To Top