skip to Main Content

Ph.D. studenti

MSc. Ernesto Francisco Bonadies

Školitel: Yves Francois Basset, Ph.D., Greg Lamarre, Ph.D. Téma dizertační práce: Understanding the tropical insects pollinators population dynamics: Connecting recent, present and…

MSc. Sam Cameron Finnie

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Caterpillar-Parasitoid Interactions in Top-Down Trophic Cascades Across a Latitudinal Gradient

MSc. Ruben Reátegui Casas

Supervisor: prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Doctoral thesis topic: Ecology and taxonomy of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) in a tropical rainforest with ecological…

MSc. Prachi Dadhich

Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Téma dizertační práce: Influence of microhabitat (temperature conditions) on the behaviour of bark beetles

MSc. Dragomir Damnjanovic

Školitel: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Téma dizertační práce: Community ecology and genetics of bird – parasite interactions?

MSc. Frederik Christiaan De Wint

Školitel: Dr. Tom Maurice Fayle, Téma dizertační práce: Entomopathogen-mediated negative density dependence as a driver of arthropod diversity along elevational gradients

Mgr. Lenka Dovičicová

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma dizertační práce: Populačno-genetické analýzy vybraných druhov afrických hlodavcov

Mgr. Klára Dragová

Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D. Téma dizertační práce: Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

Mgr. Pavla Dudová

Školitel: RNDr. Jan Klečka, Ph.D. Téma dizertační práce: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků Výzkumné zaměření: Klecka lab

MUDr. Jiří Dvořáček

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Téma dizertační práce: Mozkový systém odměny u hmyzu

MSc. Sara Fernández Garzón

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Ant diversity along a latitudinal gradient and their role in top-down control

Mgr. Ondřej Fišer

Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. Téma dizertační práce: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky

MSc. Robert Grgac

Školitel: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Téma disertační práce: Functional analysis of cryoprotectant system in C. costata

Mgr. Tomáš Gybas

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Téma dizertační práce: Vibroakustika blanokřídlého hmyzu

MSc. Stefan Harrison

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma dizertační práce: Insects and fungi as drivers and maintainers of plant diversity in tropical rainforests

Mgr. Daniela Hlávková

Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Téma dizertační práce: Ekologická fyziologie kůrovců na borovici

Mgr. Sylvie Horáková

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Téma dizertační práce: Peniální a bakulární morfologie savců  

Mgr. Tereza Hromádková

Školitel: RNDr. Václav Pavel, Ph.D. Téma disertační práce: Životní strategie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradidaea)

MSc. Sentiko Ibalim

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma disertační práce: Phylogeny and phylogenetic determinants of macro-lepidoptera assemblages on Elevational gradients in tropical  settings

MSc. Nikolai Ignatev

Školitel: RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Phylogeny of the genus Amerila Walker (Lepidoptera: Erebidae)

MSc. Jatishwor Singh Irungbam

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Lepidoptera of Bhutan, its formation and determinants

MSc. Meenakshi Irungbam

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Study of Phylogeographic patterns of Afro-oriental species of butterflies

Mgr. Karolína Jackwerth

Výzkumné zaměření: - Polinační sítě - Altitudinální a latitudinální polinační vztahy v tropické Africe a mírném pásu - Herbivorie v lučních společenstvech…

Mgr. Václav John

Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. Téma dizertační práce: Populační ekologie ohrožených druhů hmyzu

MSc. Amelia Joyce Philip

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Community structure and trophic interactions of spiders in forest

Mgr. Martina Karásková

Školitel: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Téma dizertační práce: Ekologie a etologie sasankových krevet

MSc. Alfred Kik

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Téma dizertační práce: Language diversity and language skills in contemporary populations of Papua New Guinea

Mgr. Peter Kmeť

Školitel: prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. Téma dizertační práce: Nové mechanismy regulace stresové a imunitní odpovědi u Drosophila Melanoogaster

Mgr. Jan Kollross

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores

Mgr. Tereza Koníková

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Téma dizertační práce: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

MSc. Fran Kostanjšek

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Téma disertační práce: Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic

Mgr. Petr Kozel

Školitel: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Téma dizertační práce: Multitrophic interactions in dead wood

MSc. Andrea Kraus

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma disertační práce: Comparative study of the masticatory apparatus and bite force in mammals with extremely…

Mgr. Matěj Kučera

Školitel: RNDr. Petr Kopáček, CSc. Téma dizertační práce: Nutritional factors essential for tick development and reproduction

Mgr. Arnošt Kudrna

Školitel: prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Téma dizertační práce: Morphology and molecular phylogeny of family Carabidae

MSc. Benita Laird-Hopkins

Školitel: Greg Lamarre, Ph.D. Téma dizertační práce: Monitoring arthropods in tropical rainforests: thermal and desiccation tolerance, timeseries and DNA metabarcoding

MSc. Jing Leong

Školitel: RNDr. Martin Volf, Ph.D. Téma dizertační práce: Diversification of plant defenses in response to herbivory by various insect feeding guilds

Mgr. Dan Leština

Školitel: Tom Maurice Fayle, Dr. Téma dizertační práce: Adverse effects of dispersal limits of mutualist ants and plants on fragmented population persistance…

MSc. Daniel Linke

Školitel: RNDr. Pável Fortunato Matos Maraví, Ph.D. Téma dizertační práce: The Skipper Chronicles (Lepidoptera: Hesperiidae): convergences, evolution and visual signals

Msc. Jiunn Luh Tan

Školitel: Ing. Rostislav Zemek, CSc. Téma dizertační práce: Arthropods as vectors of plant viruses

MSc. Malavika Madhavan

Školitel: RNDr. Pavel Linhart, Ph.D. Téma dizertační práce: Does intra-sexual selection drive the evolution of individual identity in animal signals?

MSc. Alyssa Malapit Fontanilla

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma dizertační práce: Supra-specific Janzen-Connell effects: insect herbivores responding to plant phylogeny and chemistry in a…

Mgr. Jana Marešová

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

MSc. Priscila Mezzomo

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma dizertační práce: Induced plant defences, their specificity, and roles in plant protection

MSc. Vincent Montbel

Školitel: Mgr. Jan Hrček, Ph.D. Téma dizertační práce: Importance of genetic diversity in eco-evolutionary dynamics

Mgr. Anna Mrázová

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma disertační práce: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

MSc. Guillaume Dillenseger

Supervisor: RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. Doctoral thesis topic: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds

Mgr. Nela Nováková

Výzkumné zaměření: - chování - evoluce chování Kontakt: e-mail: nelak.gero@seznam.cz místnost: B 254     CV Vzdělání: - od r. 2017: doktorské studium, Zoologie;…

Mgr. Lenka Perfollová

Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Téma dizertační práce: Ekofyziologie a biologie lýkohuba matného a dalších kůrovcovitých a jejich přirozených nepřátel na smrku

Mgr. Michal Perlík

Školitel: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Téma dizertační práce: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera

Mgr. Ludmila Pernerová

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Téma dizertační práce: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

Mgr. Tereza pospíšilová

Školitel: RNDr. Radek Šíma, Ph.D. Téma dizertační práce: Vliv klíštěcích proteinů na hostitele a na přenos patogenů

MSc. Grégoire Proudhom

Školitel: Mgr. Jan Hrček, Ph.D. Téma dizertační práce: Importance of network structure for network resilience to disturbances

Mgr. Jan Provazník

Školitel: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. Téma dizertační práce: Bioinformatická analýza nemodelových druhů hmyzu

Mgr. Alexandra Průchová

Školitel: Prof. Gianni Pavan, Ph.D. Téma disertační práce: Acoustic analysis as non-invasive method for monitoring of bird population

MSc. Andreas Rimoldi

Školitel: RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. Téma dizertační práce: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest

Mgr. Michal Rindoš

Školitel: RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Téma dizertační práce: Molekulární fylogeneze a historická biogeografie bekyňovitých ( Lepidoptera: Erebidae: Lymantriinae)

Mgr. Gabriel Šaffa

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D. Téma dizertační práce: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva

MSc. Sangeeth Sailas

Školitel: Ing. Martin Šálek, PhD.  Téma dizertační práce: Factors shaping spatio-temporal distrtibution, abundance and mortality of avian predators

Mgr. Kateřina Šandlová

Školitel: Mgr. Martina Komárková, Ph.D. Téma dizertační práce: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě.

Mgr. Ivana Schneedorferová

Školitel: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D. Téma dizertační práce: Mannitol accumulation as an osmoregulatory mechanism in Apicomplexan cousin Chromera velia

MSc. Nils-Christian Schumacher

Školitel: RNDr. Petr Klimeš, Ph.D. Téma dizertační práce: The effects of interspecific interactions on the community structure of tropical forest ants

Msc. Dmitry Shovkoon

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Téma dizertační práce: Taxonomic and biogeographic revision of the lymantriid moths (Lepidoptera: Erebidae)

MSc. Elise Sivault

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Diversity of bats along latitudinal, elevational and successional gradients and their trophic relationships with…

Mgr. Tereza Stašková

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Téma dizertační práce: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

Mgr. Markéta Tahadlová

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Trophic interactions as drivers of plant defences and secondary succession

MSc. Pagi Toko

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Téma disertační práce: Response of moth community (Family: Geometridae) in a tropical rainforest to key ecological…

Mgr. Michaela Uhrová

Školitel: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma dizertační práce: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)

Mgr. Zuzana Vavrušková

Školitel: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Téma dizertační práce: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzi u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Mgr. František Vejmělka

Výzkumné zaměření: – diverzita a ekologie australských a oceánských savců – savčí společenstva podél výškových gradientů tropických hor – ekofyziologie podzemních hlodavců –…

Mgr. Kamila Vlčková

Školitel: MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D. Téma dizertační práce: Příčiny a důsledky variability v koncentraci krevní glukózy u ptáků a její propojení s…

Mgr. Veronika Vodičková

Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. Téma dizertační práce: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

Mgr. Tereza Volfová

Výzkumné zaměření: - systematika hlodavců - fylogeografie savců Kontakt: tel.: +420 387 772 254 místnost: B 254     CV Vzdělání: – od…

MSc. Xiao Xue

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. Téma dizertační práce: Impact of water deficit stress on leaf quality, predator and herbivore communities in Ficuses

MSc. Shafia Zahra

Školitel: Tom Maurice Fayle, Dr. Téma dizertační práce: Ant mutualist mediated reverse Janzen-Connell hypothesis in New Guinean ant plants

Mgr. Tomáš Zítek

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Téma disertační práce: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Back To Top