skip to Main Content

Pracovní pozice zoologa na Islandu

Agentura východního Islandu pro přírodní zdroje hledá přírodovědce pro výzkum savců a ptáků. Náplň práce je různorodá a zahrnuje mj. monitoring a výzkumu v rámci malých i velkých projektů, terénní výzkum, analýzu dat, modelování a reporting. Kromě výzkumu ptáků a savců se pracovník bude podílet na dalších projektech pořádaných Agenturou, a to jak v terénu, tak ve zpracování dat. Více informací zde.

Back To Top