skip to Main Content

Příprava regionální plánu chovu kozoovcí (Caprini)

Skupina Caprini, neformálně nazývaná kozoovce, zahrnuje celou řadu atraktivních a ohrožených druhů (např. serauové, goralové, orongo, pižmoň, ovce, kozy, takini, paovce, nahuři, tzv. tahři aj.). Jejich častá vazba na horská stanoviště v kombinaci s výskytem v řadě politicky nestabilních oblastí z nich činí nejohroženější skupinu turovitých. Podíl ohrožených druhů v této skupině je v porovnání s antilopami (Antilopini) nebo tury (Bovini) téměř dvojnásobný. Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU se podílel na přípravě střednědobé strategie chovu Caprini v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Výsledný regionální plán chovu klade důraz na ohrožené taxony a přihlíží k prioritám v jiných regionech (např. Americká asociace zoologických zahrad a akvárií – AZA). Nový plán by měl vést ke zkvalitnění chovů kozoovcí v zoologických zahradách, podpořit ochranářské projekty in situ a snad i zvýšit povědomí veřejnosti o této skupině.

Damois, P., Robovský, J., Mueller, D, Penello, M., Zimmermann, M., Van der Meer, R. & Voorham, M. (2020). Regional Collection Plan for the EAZA Caprinae Taxon Advisory Group – First edition. EAZA Executive Office: Amsterdam. XXXI+166 pp.

Back To Top