skip to Main Content

Proč kopytníci při chůzi cvakají?

Antilopa losí (Taurotragus oryx) © Wikimedia Commons

Někteří kopytníci – např. sob, jelen milu, jelen bělohubý nebo antilopa losí – vydávají při chůzi zvláštní cvakavé zvuky. U samců antilopy losí cvakání souvisí s velikostí těla. Zřejmě se jedná o způsob, jakým samci samice informují o svých kvalitách. U ostatních druhů kopytníků je funkce cvakání neznámá, mimo jiné proto, že na rozdíl od antilop losích cvakají při chůzi samci i samice. Neví se ani to, čím je cvakání způsobeno. Řada anatomů se domnívala, že za tyto zvuky jsou zodpovědné šlachy. Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU s kolegy z Veterinární univerzity v Brně a dalších institucí provedl detailní srovnání šlach všech končetin u vybraných druhů kopytníků. Tato práce vedla k objevení nových anatomických struktur – otvorů – ve šlachách končetin, které zřejmě zvyšují efektivitu pohybu. Původ cvakavých zvuků však zůstává dosud neznámý. Další výzkum proto počítá se snímáním končetin při chůzi akustickou kamerou.

Pyszko, M., Němeček, P., Horák, O., Páral, V., Kotrba, R., Hoffmann. L. C., Robovský, J. (2022). Newly described anatomical opening on forelimb tendon in the artiodactyls and its relation to knee clicks. Sci. Rep. 12, 4362. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08303-z

 

Back To Top