skip to Main Content

Schůze Katedry zoologie

15. 12. 2020, 14:00 Veselovského posluchárna (B3)

Schůze katedry. Témata: Přechod na nový mzdový předpis JU, kariérní řád PřF, změny v odměňování, studijní agenda…

Back To Top