skip to Main Content

Seminář: Fauna uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny

30. 3. 2021, 15:30, online

Zbyszek Boratynski (University of Porto): Radiation effects in wild populations in Chernobyl Exclusion Zone

(Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Back To Top