skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

26. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Michaela Uhrová: Phylogeny and species diversity of African mole-rats (Bathyergidae)
Karolína Hrubá: Pollen germination of Lotus corniculatus in reaction to global warming
Jan Provazník: Coverage analysis of rDNA clusters in selected Lepidoptera species

Odborný seminář (15:00-16:30):

Lukáš Laibl (Geologický ústav AV ČR): Trilobití evo-devo: Jak trilobiti vyvinuli metamorfózu, naučili své larvy plavat a jak se jim to nevyplatilo

Back To Top