skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

28. 11. 2018, Veselovského posluchárna (B3)

Odborný seminář (14:30-16:00):

Pavel Sroka (Entomologický ústav BC AV ČR):
„Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu“
Plakát ke stažení

Studentský seminář (16:15-17:45):

František Vejmělka: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality
Martin Liška: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Back To Top