skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

3. 4. 2019, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Vanda Frnková: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And
Jan Ježek: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace
Jan Šural: Kritická analýza „6.masové extinkce“ na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilním záznamu
Jakub Vávra: Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů

Odborný seminář (15:00-16:30):

Robert Černý (Katedra zoologie PřF UK):
Stará tajemství nové hlavy obratlovců

Back To Top