skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

© Michal Sloviak

22. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář:
Kateřina Pužejová: Nematodes associated with fig wasps

Martin Brožák: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa
Veronika Anděrová: Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)
Zdeněk Kofránek: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus
Michaela Mochanová: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné (Drosophila melanogaster)

Back To Top