skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

20. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Anna Kolářová: Vnímání a rozlišování lidských emocí u polodivoce žijících koní (Equus ferus caballus)
Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců
Lucie Mourková: Revize literárních údajů o výskytu zubra evropského (Bison bonasus) ve středním a pozdním holocénu (9 tis. BP až současnost)
Václav Pokorný: Sezónní trendy v diverzitě a specializaci herbivorního hmyzu v závislosti na změnách chemického složení hostitelských rostlin

Odborný seminář (15:00-16:30):

nekoná se – nemoc

Back To Top