skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

18. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Anežka Hartlová: Nové možnosti studia sociální termoregulace u malých savců
Kryštof Korejs: Vliv faktorů na strukturu ptačích společenstev odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
Jakub Trtík: Zbarvení dravců – variabilita, evoluce a funkce
Jana Koudelková: Fauna kůrovcovitých na borovici lesní v oblasti Jevišovické pahorkatiny

Odborný seminář (15:00-16:30):

Vojtěch Kubelka (Katedra zoologie PřF JU): Animal migration to the North breeding grounds – still advantageous strategy or maladaptive behaviour?

Back To Top