skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

22. 2. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds
Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest
Qun Koid Qian: The impact of anthropogenic global change on arthropod-entomopathogenic fungus interaction
Daniel Solomon Okena: Nonvolant mammal communities along elevational gradient in Papua New Guinea

Odborný seminář (15:00-16:30):

Jan Hošek a Ondřej Sedláček (PřF UK): Planeta Praha: Jak jsme popularizovali přírodu hlavního města a co z toho vzešlo

Back To Top