skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

15. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Jan Lenc: Foraging activity and species composition of ants during day/night in primary and secondary tropical rainforest in Papua New Guinea
Václav Pokorný: Sezónní trendy v diverzitě a specializaci herbivorního hmyzu v závislosti na změnách chemického složení hostitelských rostlin
Magdalena Přibilová: Možnosti nekontaktního posuzování kvality kopyt u koní

Odborný seminář (15:00-16:30):

Marisa Hoeschele (Austrian Academy of Sciences): Comparative biomusicology: How can studying animals inform us about the origins of music?

Zároveň online v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFlNWQzM2QtY2I1My00ZmQ5LWEzZGUtZGRhOGNhMjIzYmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22e222990c-048c-48c3-a7ca-3b5637bb6533%22%7d

Meeting ID: 379 770 548 062
Passcode: YjMssS

 

 

Back To Top