skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie (online)

7. 4. 2021, 14:00, online

Kovařík Vojtěch: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice
Řehová Veronika: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Walter Jan: Fylogeneze a fylogeografie modrásků podtribu Everina
Vodičková Veronika: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Thrikkadeeri Karthik: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests

(Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Back To Top