skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie (online)

5. 5. 2021, 14:00, online

Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu
Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě

(Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Back To Top