skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie (online)

24. 11. 2020, 14:00, online

Havlíček Radim: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu
Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci
Jan Špička: Antipredační chování krkavcovitých: vliv kognitivních schopností a sociálního uspořádání

(Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód zm5beag)

Back To Top