skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie (online)

17. 3. 2021, 14:00, online

Uhrová Michaela: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)
Pangrác Čeněk: Vliv způsobu lesního hospodaření na společenstva saproxylického hmyzu na pasekách

(Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Back To Top