skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2020/21
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:45-17:15

24.2.

nekoná se

3.3.

nekoná se

10.3.

Zemanová Šárka: Maximální metabolismus rypošovitých

17.3.

Uhrová Michaela: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)
Pangrác Čeněk: Vliv způsobu lesního hospodaření na společenstva saproxylického hmyzu na pasekách

24.3.

Kabíček Theodor: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka
Adamovská Markéta: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis)
Romero Mónica: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

31.3.

Smolík Vojtěch: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci tamarínů pinčích
Jarešová Kristýna: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi Callitrichidae
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

7.4.

Kovařík Vojtěch: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice
Řehová Veronika: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Walter Jan: Fylogeneze a fylogeografie modrásků podtribu Everina
Vodičková Veronika: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Thrikkadeeri Karthik: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests

14.4.

Gybas Tomáš: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu
Kmeť Peter: Proteíny IDGF ako regulátory stresovej a imunitnej odpovede u Drosophila melanogaster

21.4.

Bartosz Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids
Zítek Tomáš: Who is the big bad dung beetle? – Competition in South-African dung-inhabiting insect community?

28.4.

Petrásková Pavlína: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi

5.5.

Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu
Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě

Seminář Katedry zoologie (online)

10. 3. 2021, 14:00, online Zemanová Šárka: Maximální metabolismus rypošovitých (Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9)

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 10. 3. 2021, 11:30, online  Jana Jersáková (KBE PřF JU) „How to become a good cheater? False advertisement of a reward“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 2. 2021, 12:30, online  Liza Comita (Yale School of the Environment): „Plant-pathogen interactions in diverse tropical tree communities“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 17. 2. 2021, 12:30, online  David Diez-Méndez (Laboratory of Multitrophic Interactions, ENTU CAS) „Impact of temperature on survival of Great tits hatchlings; Effect of diet on gut microbiome of…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 16. 12. 2020, 12:30, online Jing Vir Leong (PřF JU) „Diversification of plant defenses in response to herbivory by various insect feeding guilds“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

9. 12. 2020, 14:00, online Marika Davídková: Vliv urgence varovných hlasů na reakce krkavce velkého (Corvus corax) Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 9. 12. 2020, 12:30, online Prof. Julia Korichava (Royal Holloway University of London) „Unravelling the mechanisms of plant-herbivore interactions in a long-term forest diversity experiment“ (Zoom, k připojení použijte…

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

2. 12. 2020, 14:00, online Klára Valentová: Relationship between personality and social network characteristics Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 2. 12. 2020, 12:30, online Bastien Castagneyrol (National de la Recherche Agronomique, Bordeaux) „Trees and their associational and self defences against insect herbivores“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

24. 11. 2020, 14:00, online Havlíček Radim: Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu Andrea Tomešová: Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov v závislosti na potravní specializaci Jan Špička:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Středa 24. 11. 2020, 12:30, online Jan Kollross (PřF JU) „Consumptive and non-consumptive effect of predators and food quality on arthropod herbivores“ (Zoom, k připojení použijte odkaz https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie (online)

18. 11. 2020, 14:00, online Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem Adéla Mikešová: De novo sekvenování genomu cichlidy Crenicichla semifasciata technologií Oxford Nanopore Martin Borovička:…

Celá zpráva...
Back To Top