skip to Main Content

Semináře

Středeční semináře Katedry zoologie v LS 2020/21
Kokomo seminář (bývalá knihovna): 12:00-13:00
Studentský seminář (B3, Veselovského posluchárna): 14:00-15:30
Zoologický seminář (posluchárna B2): 15:45-17:15

24.2.

nekoná se

3.3.

nekoná se

10.3.

Zemanová Šárka: Maximální metabolismus rypošovitých

17.3.

Uhrová Michaela: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)
Pangrác Čeněk: Vliv způsobu lesního hospodaření na společenstva saproxylického hmyzu na pasekách

24.3.

Kabíček Theodor: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka
Adamovská Markéta: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis)
Romero Mónica: Responses of ravens (Corvus corax) to alarm calls of other corvid species

31.3.

Smolík Vojtěch: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci tamarínů pinčích
Jarešová Kristýna: Vnitrodruhová a mezidruhová variabilita v péči o mláďata u drápkatých opic čeledi Callitrichidae
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

7.4.

Kovařík Vojtěch: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice
Řehová Veronika: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Walter Jan: Fylogeneze a fylogeografie modrásků podtribu Everina
Vodičková Veronika: Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory
Thrikkadeeri Karthik: Thermoregulation as a driver of community assemblages of adult odonates in tropical New Guinean forests

14.4.

Gybas Tomáš: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu
Kmeť Peter: Proteíny IDGF ako regulátory stresovej a imunitnej odpovede u Drosophila melanogaster

21.4.

Bartosz Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids
Zítek Tomáš: Who is the big bad dung beetle? – Competition in South-African dung-inhabiting insect community?

28.4.

Petrásková Pavlína: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi

5.5.

Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu
Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě

Seminář doktorských studentů Katedry zoologie

Čtvrtek 25. 6., od 10.00 a 13.00, posluchárna B2 10.00 Sara Fernández Garzón: Ants diversity along a latitudinal gradient and their role in top-down control Karolína Hrubá: Pollination systems and…

Celá zpráva...

Seminář bakalářských a magisterských studentů Katedry zoologie

Středa 24. 6., 13.00, Veselovského posluchárna (B3) Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli Michela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 10. 6. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Robert Tropek (Katedra ekologie PřF UK): „Plant-pollinator interactions on Mount Cameroon“

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 3. 6. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Vojtěch Kubelka (University of Debrecen, Hungary; University of Sheffield, UK): „Globbetroters in changing world – Diverse sex roles, demography and comparative…

Celá zpráva...

Semináře zrušeny do odvolání

Z důvodů vládou ustanovených karanténních opatření a ROZHODNUTÍ REKTORA JU K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU se všechny semináře Katedry zoologie PřF JU ruší do odvolání. 

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie 11. 3. se nekoná

Seminář Katedry zoologie 11. 3. 2020 se nekoná z důvodu ROZHODNUTÍ REKTORA JU K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

4. 3. 2020, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Shafia Zahra: Reverse Janzen Connell effect mediated by ants – fungi – trees interaction in Papua New Guinea Sentiko Ibalim: Community…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 26. 2. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Pagi Toko (PřF JU) „bude oznámeno“

Celá zpráva...

Seminář Katedry zoologie

26. 2. 2020, Veselovského posluchárna (B3) Studentský seminář (14:00-15:30): Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter Veronika Majerová: Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos) Ladislava Krausová:…

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 26. 2. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Kateřina Sam (ENTÚ AVČR) „Birds, diet and bacteria: experimental food webs response to climate change (discussion on GAČR proposals)“

Celá zpráva...

Program Zoologických seminářů v LS 2019/20

Průběžně aktualizovaný program Kokomo seminářů a Studentských seminářů viz stránka Semináře

Celá zpráva...

Kokomo seminář

Středa 19. 2. 2020, 12:00, Kokomo místnost (bývalá knihovna) Moria Robinson (Michigan State University): „Herbivory Variability Network“

Celá zpráva...
Back To Top