skip to Main Content

Seminars

Wednesday seminars at the Department of zoology
Kokomo seminar (former library): 12:00-13:00
Student seminar (lecture room B3): 14:00-15:30
Zoological seminar (lecture room B2): 15:45-17:15

Department of zoology seminar (online)

5. 5. 2021, 14:00, online Bodláková Karolína: Obranné reakce švába amerického Periplaneta americana vůči včelímu jedu Hornátová Lucie: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě (Microsoft…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Wednesday 5. 5. 2021, 11:30, online  Vincent Montbel (FSci USB) „Importance of the interplay between genetic diversity and community dynamics in an Drosophila-parasitoid system“ (Zoom, to join, use link https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Department of zoology seminar (online)

28. 4. 2021, 14:00, online Petrásková Pavlína: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi (Microsoft Teams, group Studentské…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar (online)

21. 4. 2021, 14:00, online Bartosz Sobociński: Rapid diversification in Neotropical cichlids Zítek Tomáš: Who is the big bad dung beetle? - Competition in South-African dung-inhabiting insect community? (Microsoft Teams,…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar (online)

14. 4. 2021, 14:00, online Gybas Tomáš: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu Kmeť Peter: Proteíny IDGF ako regulátory stresovej a imunitnej odpovede u Drosophila melanogaster (Microsoft Teams, group Studentské semináře KZO, access…

Celá zpráva...

Kokomo seminář (online)

Wednesday 14. 4. 2021, 11:30, online Radek Michalko (Mendel University in Brno) „The impact of invasive pathogenic fungus of ash trees on arthropod predator – prey food webs in forest…

Celá zpráva...

The defense of MSc. Lucie Pleštilová thesis

The defense of MSc. Lucie Pleštilová thesis „What happens to ear morphology on the way underground? A case study on the family Spalacidae.“ April 8, 2021, 13.00, lecture room B1…

Celá zpráva...

Department of zoology seminar (online)

7. 4. 2021, 14:00, online Kovařík Vojtěch: Genetický monitoring vybraných populací sysla obecného v České republice Řehová Veronika: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu…

Celá zpráva...

Seminar: Fauna of Chernobyl Exclusion Zone

30. 3. 2021, 15:30, online Zbyszek Boratynski (University of Porto): Radiation effects in wild populations in Chernobyl Exclusion Zone (Microsoft Teams, group Studentské semináře KZO, access code d9xyau9)

Celá zpráva...

Department of zoology seminar (online)

24. 3. 2021, 14:00, online Kabíček Theodor: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka Adamovská Markéta: Reakce ptačích predátorů na barevné formy slunéčka východního (Harmonia axyridis) Romero Mónica:…

Celá zpráva...

Kokomo seminar (online)

Wednesday 10. 3. 2021, 11:30, online Jana Jersáková (KBE FSci USB) „How to become a good cheater? False advertisement of a reward“ (Zoom, to join, use link https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...

Kokomo seminar (online)

Wednesday 24. 2. 2021, 12:30, online  Liza Comita (Yale School of the Environment): „Plant-pathogen interactions in diverse tropical tree communities“ (Zoom, to join, use a link https://cesnet.zoom.us/j/93294785667)

Celá zpráva...
Back To Top