skip to Main Content

MSc. Sylvain Delabye

Školitel: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera

Výzkumné zaměření: Hmyzí společenstva

e-mail: sylvain.delabye@gmail.com

Back To Top