skip to Main Content

Mgr. Kateřina Delawská

Školitel: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.

Téma dizertační práce: Studium protirakovinných efektů sinicových sekundárních metabolitů za pomocí potkaních epiteliálních jaterních buněk WB transformovaných onkogenem Ras

Back To Top