skip to Main Content

MSc. Lenka Dovicičová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Populačno-genetické analýzy vybraných druhov afrických hlodavcov

Back To Top