skip to Main Content

Mgr. Klára Dragová

Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Téma dizertační práce: Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

Back To Top